Список внештатных экскурсоводов, аккредитованных на ведение экскурсий в музее-заповеднике «Парк Монрепо»

 

Ф.И.О.

Дата аккредитации

Срок аккредитации

Дата окончания аккредитации

 1.  

Акимова И.В.

03.06.2022

1

03.06.2023

 1.  

Александрова Е.В.

19.11.2019

3 года

19.11.2022

 1.  

Алоян О.Н.

03.09.2019

3

03.09.2022

 1.  

Алешина Л.В.

18.09.2020

3

18.09.2023

 1.  

Анкундинова Л.А.

09.09.2019

3

09.09.2022

 1.  

Арутюнян А.А.

11.04.2019

3

01.05.2022

 1.  

Афанасьева Ирина Яковлева

20.01.2020

3

20.01.2023

 1.  

Бакулина И.С.

22.10.2019

3

22.10.2022

 1.  

Банина Т.Н.  

09.12.2019

3

01.01.2023

 1.  

Барехова А.Ю.

14.10.2020

3

14.10.2023

 1.  

Беловицкий А.В.

16.03.2021

3

16.03.2024

 1.  

Биличенко Н.А. 

16.09.2019

3

16.09.2022

 1.  

Бичевина Е.И.

17.03.2021

3

01.04.2024

 1.  

Богдан А.А.

14.07.2021

3

14.07.2024

 1.  

Богдашкина С.А.

16.03.2021

3

01.04.2024

 1.  

Бодякова В.Н.

24.03.2020

3

24.03.2023

 1.  

Бондаренко Н.В.

19.09.2019

3

01.10.2022

 1.  

Болдырев А.С.

23.09.2020

2

23.09.2022

 1.  

Бондарь И.В.

13.12.2019

3

01.02.2023

 1.  

Борисова Н.М.

26.05.2020

3

01.04.2024

 1.  

Борисова Л.А.

21.03.2021

3

21.03.2024

 1.  

Бородатов И.Ю.

24.03.2020

3

24.03.2023

 1.  

Бочаров В.О.

10.02.2020

3

10.02.2023

 1.  

Буйницкая И.Е.

16.04.2021

1

01.05.2024

 1.  

Булгакова О.Г.

10.12.2019

3

10.12.2022

 1.  

Бурдина Е.С.

10.09.2019

3

01.10.2022

 1.  

Бутенко Е.Л.

15.01.2020

3

15.01.2023

 1.  

Бучкина  И.П.

14.04.2021

1

01.05.2024

 1.  

Бычков Ю.Р.   

08.06.2022

1

08.06.2023

 1.  

Ваганова О.И.

21.06.2022

1

21.06.2023

 1.  

Венкова Н.В.

13.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Воевода Е.В.

23.09.2020

2

23.09.2022

 1.  

Волохова Е.А.

12.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Васильева С.Л.

07.10.2020

3

07.10.2023

 1.  

Волохова Е.А.

12.04.2021

3

12.04.2024

 1.  

Воронина Л.А.  

08.06.2022

1

08.06.2023

 1.  

Востряков А.В.

06.04.2021

3

06.04.2024

 1.  

Гвоздев Вячеслав Евгеньевич

23.11.2021

1

23.11.2022

 1.  

Герасимова И.Л

09.09.2019

3

09.09.2022

 1.  

Гетманова А.Ю.

01.06.2020

3

01.06.2023

 1.  

Глебов А.В.

22.11.2019

3

22.11.2022

 1.  

Голубова А.Ю.

10.12.2019

3

10.12.2022

 1.  

Гоголев Владимир Юрьевич

30.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Грицай А.И.

21.06.2022

1

21.06.2023

 1.  

Гулько Н.П.

16.09.2020

3

16.09.2023

 1.  

Гранская Наталья Павловна

10.12.2021

1

10.12.2022

 1.  

Гуккина Е.А.

18.03.2021

2

01.04.2023

 1.  

Гостев К.В.

23.03.2021

3

23.03.2024

 1.  

Дзюрич Э.В.

19.10.2020

3

19.10.2023

 1.  

Дзюба Наталья Вячеславовна

24.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Дудкина Ольга Анатольевна

26.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Дикова О.С.

22.03.2021

3

22.03.2024

 1.  

Дробышева Ю. Р.

17.02.2020

3

17.02.2023

 1.  

Дынина Е.В.

12.11.2019

3

01.02.2023

 1.  

Евстафьева С.М. 

11.11.2019

3

01.01.2023

 1.  

Евдокимова Д.М.

22.03.2021

3

01.04.2024

 1.  

Елецкая И.Е.

12.11.2019

3

01.01.2023

 1.  

Егоров В.И.

02.10.2020

3

01.02.2023

 1.  

Ермолаева Е.О.

10.09.2019

3

10.09.2022

 1.  

Ешугова А.Э.

22.10.2019

3

22.10.2022

 1.  

Жуков А.П.

17.03.2021

3

17.03.2024

 1.  

Журавлева С.Ю.

16.03.2021

3

16.03.2024

 1.  

Залетова Т.В.

17.02.2020

3

17.02.2023

 1.  

Заркова Галина Александровна

29.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Захарченко Ирина Михайловна

29.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Золотарева Алиса Михайловна

01.12.2021

1

01.01.2023

 1.  

Зайчук Андрей Николаевич

30.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Загребин К.В.

14.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Иванова О.Г.

19.11.2019

3

01.01.2023

 1.  

Иванушко Г.И.

22.11.2019

3

22.11.2022

 1.  

Кайнова А.Е.

29.05.2020

3

29.05.2023

 1.  

Канаева Т.Ю.

30.10.2020

3

30.10.2023

 1.  

Калганов А.В.

21.03.2021

2

01.04.2023

 1.  

Казакова Александра Олеговна

16.12.2021

1

01.01.2023

 1.  

Кастальская Н.С.

06.06.2022

1

15.06.2023

 1.  

Карпова Н.А.

25.11.2019

3

25.11.2022

 1.  

Клыкова Я.А.

21.10.2020

3

21.10.2023

 1.  

Козина Е.Ю.

30.03.2021

3

01.04.2024

 1.  

Козлова О.И.

01.06.2020

3

01.06.2023

 1.  

Колесова И.Н.  

09.12.2019

3

09.12.2022

 1.  

Колоскова С.А.

02.10.2020

3

02.10.2023

 1.  

Конаныхина А.А.

20.06.2022

1

01.07.2023

 1.  

Корнилова С.Н.

30.03.2021

3

30.03.2024

 1.  

Коровина Ю.С.

22.03.2021

3

22.03.2024

 1.  

Копышенко Василий Александович

30.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Коровкина Е.Н.

09.12.2019

3

09.12.2022

 1.  

Корсакова О.И.

 

1

01.01.2023

 1.  

Костина Д.А.

15.03.2021

3

01.04.2024

 1.  

Коцюпий А.А.

23.03.2020

3

01.03.2023

 1.  

Краюхина М.О.  

09.09.2019

3

09.09.2022

 1.  

Кривоносова И.В.

07.10.2020

3

07.10.2023

 1.  

Круглова Е.В.

15.11.2019

3

15.11.2022

 1.  

Крыжановская Т.В.

21.03.2021

3

21.03.2024

 1.  

Крылов М.О.

16.03.2020

3

16.03.2023

 1.  

Кузьмин А.Г.

13.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Курочкина А.В.

21.06.2022

1

21.06.2023

 1.  

Кутузова Л.Д.

21.10.2020

3

01.11.2023

 1.  

Кустова Наталья Владимировна

29.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Кузьмин А.Г.

13.04.2021

3

13.04.2024

 1.  

Казбан Валентина Владленовна

15.10.2021

1

24.11.2022

 1.  

Кузнецова Е.И.

19.11.2019

3

01.01.2023

 1.  

Кураев Василий Борисович

01.12.2021

1

01.01.2023

 1.  

Лаптева С.Н.

13.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Ларичева Н.А. 

22.10.2019

3

22.10.2022

 1.  

Лебедева В.Е.

23.09.2019

3

01.10.2022

 1.  

Лебедева Л.П.  

21.10.2020

3

21.10.2023

 1.  

Лебедева О.Н.

14.12.2019

3

14.12.2022

 1.  

Лиховенкова Н.А.

14.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Логинова С.Н.

06.06.2022

1

01.07.2023

 1.  

Ложкина М.С.

01.06.2020

3

01.06.2023

 1.  

Лукашенко Г.А.

14.01.2020

3

14.01.2023

 1.  

Лукаш Л.Б.

15.01.2020

3

15.01.2023

 1.  

Лукьянченко А.А.

03.09.2019

3

03.09.2022

 1.  

Лысова Л.В.

14.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Макаренкова И.К.

29.05.2020

3

29.05.2023

 1.  

Макарычева Е.А.

25.05.2020

3

25.05.2023

 1.  

Малышева Наталья Анатольевна

26.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Макарова Н.Л.

21.10.2020

3

21.10.2023

 1.  

Мартынова И.В.

18.06.2022

1

01.07.2023

 1.  

Матвиенко А.И.

07.02.2020

3

07.02.2023

 1.  

Маянцев А.Р.

30.09.2020

2

30.09.2022

 1.  

Милова С.В.

09.12.2019

3

01.01.2023

 1.  

Митюкова И.В.

16.01.2020

3

16.01.2023

 1.  

Михайлова Е.Н.

03.12.2019

3

03.12.2022

 1.  

Миронова Ирина Витальевна

17.01.2020

3

17.01.2023

 1.  

Моряхина В.Н.

16.10.2020

3

16.10.2023

 1.  

Мурашова О.Ю.

07.02.2020

3

07.02.2023

 1.  

Мухонен Е.В.

19.03.2021

3

01.04.2024

 1.  

Мызникова А.Н.

30.04.2021

3

01.04.2024

 1.  

Назимова М.В.

18.03.2021

3

18.03.2024

 1.  

Нестерова Т.П.

10.02.2020

3

10.02.2023

 1.  

Никифорова Е.В.

18.09.2020

3

18.09.2023

 1.  

Носов Ю.А.

24.03.2021

3

24.03.2024

 1.  

Орловская М.Э.

24.03.2021

3

24.03.2024

 1.  

Облицова Оксана Анатольевна

29.1.2021

1

01.01.2023

 1.  

Осипова Е.А.

21.10.2019

3

21.10.2022

 1.  

Павленко Е.Ю.

22.10.2019

3

22.10.2022

 1.  

Павлива О.Н.

06.04.2021

3

06.04.2024

 1.  

Павлова Е.С.

15.03.2021

3

01.04.2024

 1.  

Павлова Н.С.

25.05.2020

3

25.05.2023

 1.  

Пастушенко Л.Б.

17.03.2021

3

17.03.2024

 1.  

Пестерева С.С

11.11.2019

3

01.01.2023

 1.  

Петруша М.А

19.03.2021

3

19.03.2024

 1.  

Платонова И.С

29.10.2020

3

29.10.2023

 1.  

Поваго М.В.

12.05.2021

3

12.05.2024

 1.  

Подпокровный Л.Ф

25.03.2021

3

25.03.2024

 1.  

Подскребаева Ю.Л

24.03.2021

2

24.03.2023

 1.  

Полетаева С.И

03.09.2019

3

03.09.2022

 1.  

Полякова А.В

22.10.2019

3

01.01.2023

 1.  

Полякова Н.Г

14.10.2020

3

14.10.2023

 1.  

Пристенская Г.Н

18.11.2019

3

18.11.2022

 1.  

Пузырева О.Б

28.10.2020

3

01.11.2023

 1.  

Путина Елена Ивановна

17.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Пчелка Тамара Николаевна

26.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Пуминова Е.В

16.09.2019

3

16.09.2022

 1.  

Рапута М.В.

29.12.2021

1

29.12.2022

 1.  

Рассадовский А.А

03.12.2019

3

03.12.2022

 1.  

Рассахатская Н.А

25.11.2019

3

25.11.2022

 1.  

Редакова М.Ю

28.02.2020

3

28.02.2023

 1.  

Ржеусская С.А

25.03.2021

3

01.04.2024

 1.  

Ригина Е.Ю

22.03.2021

3

22.03.2024

 1.  

Рудина Светлана Аркадьевна

30.11.2021

1

01.01.2023

 

 1.  

Рогова Д.Б

29.10.2020

3

29.10.2023

 1.  

Роговая В.В

08.04.2021

3

08.04.2024

 1.  

Рыпин Д.Р

22.11.2019

3

22.11.2022

 1.  

Савин П.Б

15.11.2019

3

15.11.2022

 1.  

Сарафанов А.Л.

12.05.2021

3

12.05.2024

 1.  

Сафронова Н.А.

21.06.2022

1

21.06.2023

 1.  

Свенцицкая В.А

23.05.2022

1

01.06.2023

 1.  

Сергеева П.В

16.03.2020

3

16.03.2023

 1.  

Силаева И.Н.

07.10.2020

3

07.10.2023

 1.  

Силичева Н.М

14.02.2020

3

14.02.2023

 1.  

Скоропись И.С

05.06.2020

3

05.06.2023

 1.  

Смирнова А.А.

30.03.2021

3

30.03.2024

 1.  

Смирнова А.С

18.09.2020

2

18.09.2022

 1.  

Смирнова Т.В

09.10.2020

3

09.10.2023

 1.  

Слуцкая Ирина Аркадьевна

08.12.2021

1

01.01.2023

 1.  

Смирнова Т.В

28.02.2020

3

28.02.2023

 1.  

Солоненко М.В

10.09.2019

3

10.09.2022

 1.  

Ставцев А.В.

06.07.2021

3

06.07.2024

 1.  

Сочивко Т.Д

24.03.2021

3

24.03.2024

 1.  

Степановская В.Д.

14.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Сытова Д.Н

16.10.2020

3

16.10.2023

 1.  

Теселкин Д.Ю

13.12.2019

3

13.12.2022

 1.  

Ткачева В.Н

21.10.2019

3

21.10.2022

 1.  

Ткаченко Т.С

14.02.2020

3

14.02.2023

 1.  

Трощий Е.А

20.01.2020

3

20.01.2023

 1.  

Тютчева Т.А

08.04.2021

3

08.04.2024

 1.  

Ульянова И.Ю

19.03.2021

3

19.03.2024

 1.  

Федорова Е.А

22.10.2019

3

22.10.2022

 1.  

Филимонов К.А

11.11.2019

3

01.01.2023

 1.  

Филимонова Т.В.

13.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Фионова Д.В

23.03.2020

3

23.03.2023

 1.  

Фисенко Т.С.

14.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Фролова Т.Ю

12.04.2020

3

12.04.2023

 1.  

Фролов А.В

28.10.2020

3

28.10.2023

 1.  

Ханина А.С

10.12.2019

3

10.12.2022

 1.  

Хантимирова К.Р

26.05.2020

3

26.05.2023

 1.  

Химова В.М

29.05.2020

3

29.05.2023

 1.  

Храпкова С.Г.

14.04.2024

3

01.05.2024

 1.  

Черкашин К.В

10.12.2019

3

10.12.2022

 1.  

Черимесина И.В.

16.12.2021

1

20.12.2022

 1.  

Чистяков И.В

16.09.2019

3

01.10.2022

 1.  

Чернышева Екатерина Анатольевна

30.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Шамова А.В

23.09.2019

3

23.09.2022

 1.  

Шабунина Элеонора Викторовна

29.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Шульженко Юлия Эдуардовна

29.11.2021

1

01.01.2023

 1.  

Шпагина Елена Алесксеевна

21.12.2021

1

01.01.2023

 1.  

Шек Е.Н

12.11.2019

3

01.01.2023

 1.  

Шпакова Н.Г

10.12.2019

3

10.12.2022

 1.  

Штейн Н.Г

05.06.2020

3

05.06.2023

 1.  

Щеголева А.С.

09.12.2019

3

09.12.2022

 1.  

Юркова О.

23.09.2020

3

23.09.2023

 1.  

Юхно Ю.П.

14.12.2019

3

14.12.2022

 1.  

Юдова Л.В.

14.04.2021

3

01.05.2024

 1.  

Яковлев Д.В.

17.02.2020

3

17.02.2023